In Nieuws

Connectoren 8 fabrikanten kunnen veilig gecombineerd worden met MC4-connectoren Stäubli

Connectoren van 8 verschillende fabrikanten zijn veilig te combineren met MC4-connectoren van Stäubli. Dat blijkt uit een reeks testen uitgevoerd door certificeringsbedrijf DEKRA in opdracht van Holland Solar.

Als een stekker van het ene connectormerk wordt verbonden met een contrastekker van het andere merk spreekt men van crossmating.

Crossmating
TNO sprak 2 jaar geleden het vermoeden uit dat crossmating kan leiden tot verhoogde overgangsweerstanden, interne vlambogen, warmteontwikkeling en uiteindelijk zelfs tot brand. De onderzoekers uitten deze verdenking in een verkenning naar de oorzaken van 27 branden met zonnepanelen. Bij brancheorganisatie Holland Solar leefde het vermoeden dat bij het gebruik van verschillende A-merken niet zozeer het combineren van een ‘vrouwtje’ en een ‘mannetje’ tot problemen leidt, maar het onvakkundig monteren van de connectoren tijdens installatie. Dit vermoeden wordt bevestigd aan de hand van de uitgevoerde testen die bewijzen dat, onder voorwaarden, crossmating van de geteste connectoren veilig kan plaatsvinden.

De MC4-connectoren van Stäubli zijn te vinden op meer zonnepanelen dan welk ander connectorsysteem ook. Omdat Stäubli in de voorbije jaren vaak niet aan de marktvraag heeft kunnen voldoen, zijn ook andere fabrikanten in de productie van connectoren voor zonnepanelen gestapt. Mede daardoor is het gecombineerde gebruik van verschillende merken connectoren al jarenlang de gangbare praktijk. Om te toetsen of crossmating onder voorwaarden veilig kan plaatsvinden, initieerde Holland Solar begin 2021 een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van het verbinden van connectoren van 8 verschillende fabrikanten met de marktstandaard: MC4-connectoren van Stäubli. Uit de testresultaten van DEKRA valt af te leiden dat dit combineren veilig mogelijk is.

Opzet van de testen
DEKRA heeft de volgende 8 connectorenparen aan testen onderworpen:

  • Stäubli MC4 – Canadian Solar T4-PC
  • Stäubli MC4 – Longi PV-LR5
  • Stäubli MC4 – Suntech C4
  • Stäubli MC4 – JA Solar QC4
  • Stäubli MC4 – Sunpower YS 254/255
  • Stäubli MC4 – Trina Solar TS4
  • Stäubli MC4 – Jinko Solar PV-JK03M
  • Stäubli MC4 – Weidmüller PV-STICK

De testen zijn uitgevoerd op basis van de IEC-norm 62852:2014/AMD1:2020. Elk connectorpaar heeft 4 soorten testen doorlopen. Naast een mechanische test (Mechanical test group A: A5, A10) zijn dat een levensduurtest (Service life test group B: B1, B2, B3), een thermische test (Thermal test group D: D1, D2, D3, D4) en een test van de beschermingsgraad (Degree of protection test group F: F1, F2, F3).

Daarnaast is van elk connectorpaar de maximale stroom bepaald om binnen de aangegeven ‘upper limit temperature’ – de bovengrens – van elk van de connectoren te blijven. Dit om te bepalen of een connectorverbinding in een bepaald systeemontwerp niet te warm zal worden. De maximale temperatuur wordt bij alle geteste connectorparen pas bereikt bij stromen die onder normale omstandigheden niet in een gangbaar zonnestroomsysteem zullen optreden. Uiteraard is deze bovengrens een belangrijke parameter waarmee bij het ontwerpen van een zonnestroomsysteem rekening moet worden gehouden als gecombineerd gebruik van connectoren plaatsvindt!

Voldoen aan eisen in norm
Met deze, door DEKRA vastgestelde, testresultaten wordt voldaan aan de eisen zoals opgenomen in het Technisch Document 18 (TD18) van SCIOS. SCIOS Scope 12–gecertificeerde bedrijven voeren op basis van TD18 gestandaardiseerde inspecties uit. Op dit moment onderzoekt SCIOS of TD18, op basis van deze onderzoeksresultaten, kan worden aangepast. Daarnaast heeft de NEN-normcommissie PV-systemen (NEC82) een wijzigingsvoorstel voorbereid voor relevante internationale en nationale normen (IEC60364-712 ED3, NEN1010:2020 en NPR5310-712), die het veilig toepassen van crossmating – onder hierboven genoemde voorwaarden – mogelijk maakt.

Via de website van Holland Solar worden de testresultaten van DEKRA publiekelijk beschikbaar gesteld. Partijen die nog andere connectorparen op dezelfde wijze door een Nederlandse certificerende instelling hebben laten testen of dergelijke testen zouden willen laten uitvoeren, worden opgeroepen contact op te nemen met Holland Solar. Exclusief voor leden van Holland Solar wordt een standaard Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)-document opgesteld dat gebruikmaakt van de testresultaten.

Bekijk hier het testrapport >>

Bron Solar Magazine: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i26155/testen-dekra-wijzen-uit-connectoren-8-fabrikanten-kunnen-veilig-gecombineerd-worden-met-mc4-connectoren-staeubli 

Deel dit artikel:

Ander nieuws

0